Sprawdź zlecenie
Aby sprawdzić przykładowe zlecenie podaj:
nr zlecenia np.: 469
nr telefonu np.: 509639639

powyższy sktypt wystarczy umieścić na własnej stronie www