REGULAMIN SERWISU

  1. Części / rower / amortyzator oddany powinien być czysty i suchy. W przeciwnym razie zostanie doliczona opłata wysokości 50zł brutto.
  2. Orientacyjny koszt, czas naprawy jest ustalany z klientem przed przystąpieniem do naprawy podczas przyjęcia sprzętu lub po oględzinach. Klient będzie poinformowany o kosztach naprawy za pomocą rozmowy telefonicznej lub sms lub e-mail. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu wyceny lub przedmiotu nie da się naprawić ze względu na wadę lub brak dostępnych komponentów będzie naliczana opłata 100zł brutto.
  3. Staramy się ustalać oriętacyjny termin odbioru sprzętu podczas przyjęcia do naprawy. Termin naprawy może się wydłużyć wypadku braku dostępnych części lub opóźnień dostaw z winy producenta.
  4. Klient zobowiązuje się do odbioru sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru sprzętu. Po zakończeniu naprawy klient zawsze otrzymuje wiadomość sms z kwotą do zapłaty. Jako serwis mamy wgląd do daty dostarczenia wiadomości do klienta. W przeciwnym razie za każdy dzień będzie naliczana opłata wysokości 20zł brutto za dzień.
  5. Koszt wykonania serwisu w trybie ekspresowym to trzykrotność normalnej stawki
  6. W cenę usług nie jest wliczony materiał
  7. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 12 miesięcy od dostarczenia z winy klienta, sprzęt przechodzi na własność serwisu
  8. Wszystkie podawana ceny posiadają podatek VAT
  9. Klient oddając sprzęt do serwisu akceptuje regulamin serwisu.
  10. Każda roboczogodzina nie ujęta w cenniku to 250zł